SANUS PLUS, s.r.o. | Pěnčín 31 | 468 21  Pěnčín | Tel: +420 483 397 026
SANUS PLUS, s.r.o. Ambulantní zdravotnické zařízení
pravidelné očkování zvláštní očkování nepovinné očkování

Chřipka

Očkování chrání před závažným průběhem infekce virem chřipky (ne každá viróza je chřipka; ale pravá chřipka může mít tak těžký průběh, že organizmus oslabený závažnějšími nemocemi plic, srdce, cukrovkou atd. může podlehnout).

Přeočkování je nutné každou sezonu,

virus rychle mutuje

Z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno očkování pro pacienty: nad 65 let věku po odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných buněk kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. Ostatní zájemci si musí vakcinaci hradit, ale většina zdravotních pojišťoven alespoň částečně očkování uhradí po předložení účtenky.

COVID-19

Očkování připraví imunitní systém na styk s virem, umožní tím našemu tělu rychleji se s virem vypořádat. V současné době se využívají m-RNA vakcíny. o základní očkování: 1. dávka + 2. dávka po 21 dnech (19 - 23 dnech) o 1. posilovací dávka: dle SPC nejdřív po 3 měsících po 2. dávce, o 2. posilovací dávka je určena zejména pro rizikové pacienty, odstup od předchozí dávky jsou minimálně 4 měsíce

Zájemci o očkování

Vakcíny jsou v současnosti distribuovány v poměrně velkých baleních s omezenou expirací. Zájemci o očkování se objevují poměrně sporadicky, nedokážeme objednat k lahvičce dostatek pacientů, znehodnocovalo by se příliš velké množství vakcín. Zájemce tedy musíme odkázat na očkovací centrum.

Tetanus

Neléčitelná nemoc

způsobená neurotoxinem produkovaným bakterií Clostridium tetani, která se běžně vyskytuje ve střevech savců (často koně, ale vyskytuje se i u člověka) a tak se dostává do půdy. Bakterie tvoří velice odolné spóry, ktoré přežívají v půdě velice dlouhou dobu. Když se bakterie dostane do rány, začne produkovat toxin, který se po nervových vláknech šíří do centrálního nervového systému. Výsledkem jsou těžké křeče svalstva, které se objeví asi po týdnu, někdy i po delší době. V této fázi bývá léčba málo úspěšná, protože protilátky proti toxinu podané v injekci už toxin navázaný v centrálním nervovém systému neutralizovat nedokážou. Očkování takzvaným toxoidem navodí v organizmu dostatečnou dávku protilátek, které zneutralizují neurotoxin hned po vzniku, takže se nedostane do nervového systému. Proti tetanu se očkují děti už od 2 měsíců. V dospělosti se proti tetanu přeočkovává po 15 letech (osoby starší 65 let po 10 letech), ale také po úrazu s možnou kontaminací rány, pokud od posledního přeočkování uplynulo víc než 5 let, a také při nehojících se ranách. Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Pneumokokové infekce

Streptococcus pneumoniae - Pneumokok

je nejčastějším bakteriálním původcem běžných infekcí dýchací soustavy - zánětů středního ucha, přínosových dutin, zápalů plic. Závažné jsou infekce krevního řečiště, zápaly mozkových blan a sepse, zápaly srdce a osrdečníku, zápal pobřišnice. Závažným průběhem s trvalými následky jsou ohroženy děti, senioři a nemocní oslabení závažným chronickým onemocněním srdce a cév, plic, osoby s poruchou imunity. Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění u osob starších 65 let s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny po kmenových krvetvorných buněk, se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci Ostatní pacienti si musí očkování hradit, v současnosti vakcína Prevenar 13 stojí kolem 1400 Kč. Některé zdravotní pojišťovny na očkování přispívají.

Klíšťová encefalitida

Neléčitelná nemoc

Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění napadající nervový systém. Virus se nachází v slinách klíštěte, proto k přenosu viru stačí krátká doba přisání. Specifická léčba neexistuje. Smrtelnost je nízká, ale časté jsou trvalé následky, nezřídka až invalidizující. Česká republika je zemí s nejvyšším výskytem onemocnění. Základní očkování tvoří 3 dávky: druhá dávka cca 4-6 týdnů po první, třetí dávka cca 6-12 měsíců po druhé. Účinnou ochranu lze očekávat asi 3 týdny po druhé dávce. Pak jsou potřeba posilovací dávky, první posilovací po 3 letech, další v 5-letých intervalech (u seniorů se doporučuje interval posilovacích dávek zkrátit na 3 roky). Očkování je od 1.1.2022 hrazeno z veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce ve věku nad 50 let, mladší pacienti si alespoň část nákladů mohou kompenzovat příspěvkem od zdravotní pojišťovny. Cena vakcíny se pohybuje kolem 700 Kč. Očkování nechrání před Lymeskou boreliózou, kterou způsobuje jiný patogen - bakterie. Proti borelióze zatím účinná vakcína není dostupná.

Ostatní infekční nemoci

Meningokoky

vakcína proti sérotypům A, C, W, Y cca 1100 Kč vakcína proti sérotypu B 2x cca 1800-2100 Kč

Virová hepatitida A

vakcína 2x cca 1250 Kč (kombinovaná vakcína s hepatitidou B 3x cca 1600 Kč)

Virová hepatitida B

vakcína 3x cca 800 Kč (kombinovaná vakcína s hepatitidou A 3x cca 1600 Kč)

Dávivý kašel, záškrt

vakcína (kombinovaná s vakcínou proti tetanu) cca 700 Kč

Pásový opar

vakcína existuje, v současnosti je vakcína opět dostupná, její cena je však kolem 5000 Kč.

Očkování pro cestovatele

Žlutá zimnice

Meningokoky

Břišní tyfus

Cholera

Japonská encefalitida

Horečka dengue

Chemoprofylaxe malárie

V případě cestování do zemí s povinným očkováním je potřeba využít očkovací centra cestovní medicíny. Vydávají mezinárodně uznávaný očkovací průkaz.
Avenier Státní zdravotní ústav Liberec
SANUS PLUS, s.r.o. Pěnčín 31 | 468 21  Pěnčín | Tel: +420 483 397 026   MUDr. Rudolf Šumaj
SANUS PLUS, s.r.o. Ambulantní zdravotnické zařízení

Chřipka

Očkování chrání před závažným průběhem infekce virem chřipky (ne každá viróza je chřipka; ale pravá chřipka může mít tak těžký průběh, že organizmus oslabený závažnějšími nemocemi plic, srdce, cukrovkou atd. může podlehnout).

Přeočkování je nutné každou sezonu,

virus rychle mutuje

Z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno očkování pro pacienty: nad 65 let věku po odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných buněk kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. Ostatní zájemci si musí vakcinaci hradit, ale většina zdravotních pojišťoven alespoň částečně očkování uhradí po předložení účtenky.

COVID-19

Očkování připraví imunitní systém na styk s virem, umožní tím našemu tělu rychleji se s virem vypořádat. V současné době se využívají m-RNA vakcíny. o základní očkování: 1. dávka + 2. dávka po 21 dnech (19 - 23 dnech) o 1. posilovací dávka: dle SPC nejdřív po 3 měsících po 2. dávce, o 2. posilovací dávka je určena zejména pro rizikové pacienty, odstup od předchozí dávky jsou minimálně 4 měsíce

Zájemci o očkování

Vakcíny jsou v současnosti distribuovány v poměrně velkých baleních s omezenou expirací. Zájemci o očkování se objevují poměrně sporadicky, nedokážeme objednat k lahvičce dostatek pacientů, znehodnocovalo by se příliš velké množství vakcín. Zájemce tedy musíme odkázat na očkovací centrum.

Tetanus

Neléčitelná nemoc

způsobená neurotoxinem produkovaným bakterií Clostridium tetani, která se běžně vyskytuje ve střevech savců (často koně, ale vyskytuje se i u člověka) a tak se dostává do půdy. Bakterie tvoří velice odolné spóry, ktoré přežívají v půdě velice dlouhou dobu. Když se bakterie dostane do rány, začne produkovat toxin, který se po nervových vláknech šíří do centrálního nervového systému. Výsledkem jsou těžké křeče svalstva, které se objeví asi po týdnu, někdy i po delší době. V této fázi bývá léčba málo úspěšná, protože protilátky proti toxinu podané v injekci už toxin navázaný v centrálním nervovém systému neutralizovat nedokážou. Očkování takzvaným toxoidem navodí v organizmu dostatečnou dávku protilátek, které zneutralizují neurotoxin hned po vzniku, takže se nedostane do nervového systému. Proti tetanu se očkují děti už od 2 měsíců. V dospělosti se proti tetanu přeočkovává po 15 letech (osoby starší 65 let po 10 letech), ale také po úrazu s možnou kontaminací rány, pokud od posledního přeočkování uplynulo víc než 5 let, a také při nehojících se ranách. Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Pneumokokové infekce

Streptococcus pneumoniae - Pneumokok

je nejčastějším bakteriálním původcem běžných infekcí dýchací soustavy - zánětů středního ucha, přínosových dutin, zápalů plic. Závažné jsou infekce krevního řečiště, zápaly mozkových blan a sepse, zápaly srdce a osrdečníku, zápal pobřišnice. Závažným průběhem s trvalými následky jsou ohroženy děti, senioři a nemocní oslabení závažným chronickým onemocněním srdce a cév, plic, osoby s poruchou imunity. Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění u osob starších 65 let s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny po kmenových krvetvorných buněk, se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci Ostatní pacienti si musí očkování hradit, v současnosti vakcína Prevenar 13 stojí kolem 1400 Kč. Některé zdravotní pojišťovny na očkování přispívají.

Klíšťová encefalitida

Neléčitelná nemoc

Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění napadající nervový systém. Virus se nachází v slinách klíštěte, proto k přenosu viru stačí krátká doba přisání. Specifická léčba neexistuje. Smrtelnost je nízká, ale časté jsou trvalé následky, nezřídka až invalidizující. Česká republika je zemí s nejvyšším výskytem onemocnění. Základní očkování tvoří 3 dávky: druhá dávka cca 4-6 týdnů po první, třetí dávka cca 6-12 měsíců po druhé. Účinnou ochranu lze očekávat asi 3 týdny po druhé dávce. Pak jsou potřeba posilovací dávky, první posilovací po 3 letech, další v 5-letých intervalech (u seniorů se doporučuje interval posilovacích dávek zkrátit na 3 roky). Očkování je od 1.1.2022 hrazeno z veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce ve věku nad 50 let, mladší pacienti si alespoň část nákladů mohou kompenzovat příspěvkem od zdravotní pojišťovny. Cena vakcíny se pohybuje kolem 700 Kč. Očkování nechrání před Lymeskou boreliózou, kterou způsobuje jiný patogen - bakterie. Proti borelióze zatím účinná vakcína není dostupná.

Ostatní infekční nemoci

Meningokoky

vakcína proti sérotypům A, C, W, Y cca 1100 Kč vakcína proti sérotypu B 2x cca 1800-2100 Kč

Virová hepatitida A

vakcína 2x cca 1250 Kč (kombinovaná vakcína s hepatitidou B 3x cca 1600 Kč)

Virová hepatitida B

vakcína 3x cca 800 Kč (kombinovaná vakcína s hepatitidou A 3x cca 1600 Kč)

Dávivý kašel, záškrt

vakcína (kombinovaná s vakcínou proti tetanu) cca 700 Kč

Pásový opar

vakcína existuje, v současnosti je vakcína opět dostupná, její cena je však kolem 5000 Kč.

Očkování pro cestovatele

Žlutá zimnice

Meningokoky

Břišní tyfus

Cholera

Japonská encefalitida

Horečka dengue

Chemoprofylaxe malárie

V případě cestování do zemí s povinným očkováním je potřeba využít očkovací centra cestovní medicíny. Vydávají mezinárodně uznávaný očkovací průkaz.
Avenier Státní zdravotní ústav Liberec
pravidelné očkování zvláštní očkování nepovinné očkování

Očkování dospělých pacientů

provádíme vakcínami registrovanými a distribuovanými v České republice